פלוטו פלוטו קידס בית המדרש ארכיון בית המדרש

אותיות ביהדות

על רבי זרח ראובן ברוורמן, פגישתו של יעקב אבינו עם עשו, מעשה שקרה לרבי משה לייב מסאסוב ועניינים נוספים במדור היהדות של פלוטו קידס והעיתון "אותיות"

יואל חייט, אותיות (גיליון 5)