פלוטו פלוטו טינס צבא ארכיון צבא

נשים במדים

השינוייים המשמעותיים בחוק שרות הביטחון והן במדיניות הצבא בנוגע למיצוי המשאב הנשי, בשנים האחרונות, באו לידי ביטוי בשילובן של חיילות במערכים ובהכשרות חדשות וכן בפריצות דרך בכל הקשור לקידום נשים בסולם הדרגות

פלוטו