פלוטו פלוטו קידס בית המדרש

ארכיון בית המדרש

מסע אל הדרשה ותודה להוריי שהביאוני עד הלום אותיות ביהדות מה קרה בי"ט בכסלו? אותיות ביהדות